DARMOWA DOSTAWA JUŻ OD 0 ZŁ! 

  • SSL Bezpieczne zakupy

  • 14 dni na zwrot towaru

  • Szybka wysyłka

  • Korzystne ceny

  • Sprawdzona jakość

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Jeśli jesteś tzw. kupującym uprzywilejowanym, a więc:

A) konsumentem

albo

B) osobą fizyczną, dla której umowa, jaką z nami zawarłeś, jest bezpośrednio związana z Twoją działalnością gospodarczą, ale nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego

- co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: kontakt@larafashion.pl.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Zwracany towar zwróć do nas niezwłocznie na adres: ul. Ignacego Paderewskiego 7, 61-770 Poznań, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Dokonane przez Ciebie płatności zwrócimy Ci niezwłocznie na zasadach wskazanych w Regulaminie sklepu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Jeśli nie zaproponowaliśmy, że sami odbierzemy od Ciebie towar – możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jego odesłania - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Ci m.in. w odniesieniu do umowy:

  • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według Twojej specyfikacji lub służący zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sklepu.

Reklamacje

Poniższe treści mają zastosowanie do tzw. kupującego uprzywilejowanego. Jeśli nim nie jesteś, zajrzyj do naszego Regulaminu sklepu, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat reklamacji.

W przypadku gdy niewłaściwie zrealizujemy zawartą z Tobą umowę, masz prawo złożyć reklamację - najlepiej na adres e-mail: kontakt@larafashion.pl lub drogą pocztową na adres ul. Ignacego Paderewskiego 7, 61-770 Poznań.

Co do zasady, ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.

Na podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta możesz w takiej sytuacji żądać:

a) wymiany towaru

lub

b) naprawy towaru.

W niektórych przypadkach możesz też:

a) odstąpić od umowy

lub

b) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

- szczegóły w tym zakresie znajdziesz w naszym Regulaminie sklepu.

 

FORMULARZE 

 

1) REKLAMACJA 

 

FORMULARZ REKLAMACJI

                                                                             

     miejsce na kopię paragonu 

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE nr:

TYP REKLAMACJI: KLIENTOWSKA

 

Sporządzono w dniu …………………………… w  ………………………………………………………………………………………..……….

Imię i nazwisko reklamującego:……………………………………………………………………………………………………………………

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data nabycia towaru: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Rozmiar odzieży:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa towaru:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

KOD TOWARU

LINIA/KOLEKCJA

SEZON

NR faktury zakupu

Data Faktury

Cena z faktury w PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dowód sprzedaży (paragon lub faktura):  ……………………………………………………………………………………………………

Zaistniała wada: …………………………………………………………………………………………………………………………………….…… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

W jakim czasie od daty zakupu i w jakich okolicznościach wady zostały stwierdzone:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sposób użytkowania:  …………………………………………………………………………………………………………………………….…..

Sposób konserwacji:  …………………………………………………………………………………………………………………………….……

Czy towar po stwierdzeniu wady był użytkowany i w jakim czasie:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

Żądanie składającego reklamację:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

 

                                    Podpis reklamującego

 

 

2) ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

LIDIA WOJDANOWICZ-TWARDOWSKA "LARA"
ul. Ignacego Paderewskiego 7, 61-770 Poznań
adres e-mail: kontakt@larafashion.pl

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

..............................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium